พลาสวูดฉลุลาย

พลาสวูดฉลุลาย

พลาสวูดฉลุลาย พลาสวูดฉลุลาย  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาทดแทนไม้ แข็งแรง ทนทาน เป็นฉนวนกันความร้อน และกันเสียง ไม่ดูดซึมความชื้น ...

0 Comments
พลาสวูดหนา 2 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 2 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 2 มม. (งานภายใน) พลาสวูด แผ่นพลาสวูด, ไม้พลาสวูด (Plastwood) สำหรับงานภายใน คุณสมบัติ:  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาท...

0 Comments
พลาสวูดหนา 3 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 3 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 3 มม. (งานภายใน) พลาสวูด แผ่นพลาสวูด, ไม้พลาสวูด (Plastwood) สำหรับงานภายใน คุณสมบัติ:  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาท...

0 Comments
พลาสวูดหนา 4 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 4 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 4 มม. (งานภายใน) พลาสวูด แผ่นพลาสวูด, ไม้พลาสวูด (Plastwood) สำหรับงานภายใน คุณสมบัติ:  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาท...

0 Comments
พลาสวูดหนา 5 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 5 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 5 มม. (งานภายใน) พลาสวูด แผ่นพลาสวูด, ไม้พลาสวูด (Plastwood) สำหรับงานภายใน คุณสมบัติ:  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาท...

0 Comments
พลาสวูดหนา 6 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 6 มม. (งานภายใน)

พลาสวูดหนา 6 มม. (งานภายใน) พลาสวูด แผ่นพลาสวูด, ไม้พลาสวูด (Plastwood) สำหรับงานภายใน คุณสมบัติ:  แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง PVC วัสดุที่นำมาท...

0 Comments